Foredragsholdere

Usikre tidersikker mobilitet? 

Mobilitet betyr flytting av mennesker og gods på en trygg, effektiv og bærekraftig måte. Naturkatastrofer der viktig infrastruktur ødelegges, og krig, uro og høye kostnader har avdekket hvor sårbare vi er.

Det blir stadig kortere tid til vi skal ha innfridd krevende klimamål. Hvilke energiformer skal vi satse på? Hvordan skal vi sikre trygg infrastruktur, men samtidig begrense naturinngrep? Og hvordan skal vi få til grønn mobilitet også utenfor store byområder?

Teknologi og digitalisering er viktig for fremtidens transportsektor. Hva vil kunstig intelligens bety for samferdselssektoren når vi skal tenke nytt og utvikle effektive løsninger? 

Bli med når hele mobilitets-Norge møtes 5.-6. mars 2023!

nygård

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård

Zero.sigrun

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder ZERO

h.eia.athenas

Harald Eia, komiker og forfatter

wist.nsm

Kristin Wist, avdelingsdirektør
Nasjonal sikkerhetsmyndighet

foto-ntb-kommunikasjonstatsministerens-kontor-

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

hågen karlsen

Geir Hågen Karlsen, hovedlærer Forsvarets Høgskole