Kontakt

Dersom du har spørsmål, forslag til temaer vi bør ta opp på Mobilitet 2023 eller foredragsholdere som kan være aktuelle, ikke nøl med å ta kontakt.

© Mobilitet 2022
Transportøkonomisk Institutt
www.toi.no