Partnere

NAF, TØI, OFV, Bane NOR, VY, Nye Veier, SINTEF, ITS Norway, Ruter, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, KNA, NHO transport, Virke, KS, NHO Logistikk og transport, tidl. Viken, Avinor, Kollektivtrafikkforeningen, Norsk Hydrogenforum, Trygg Trafikk, VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur, Nordic Edge, Standard Norge, Widerøe Zero.