Presentasjoner dag 2

A: SIKKERHET OG SÅRBARHET

Effekter av god sikkerhetskultur

Ansvarlig arrangør: NLF, Trygg Trafikk

Forskning viser at god sikkerhetskultur i bedrifter et kinderegg: det gir både bedre trafikksikkerhet, miljø- og økonomisk gevinst. Men hvordan få det til?

Eivind Karikoski, prosjektleder Fair Transport

220524 Fair Transport_Mobilitet_2022 – Presentasjon 2

Tor-Olav Nævestad, forskningsleder TØI

18.05.2022 Mobilitet 2022 TON kort – Presentasjon 1

Lene Hammeren, Logistics manager Mapei

Lene.hammeren.Mobilitet 2022

Bjørn Røstad, daglig leder/CEO SR Group

SRG trafikksikker og optiml bruk – Presentasjon 3

Nye perspektiver på sikkerhet for myke trafikanter

Ansvarlig arrangør: Trygg Trafikk, TØI  

De fleste skadene med myke trafikanter skjer ikke ved kollisjon med bil eller annet kjøretøy. Det er fotgjengere som snubler i fortauskanter, syklister som sklir på trikkeskinner eller folk på elsparkesykkel  som mister kontrollen.  Er det på tide å tenke nytt rundt trafikksikkerhet i byer og tettsteder?  

Deltakere

Anna Niska, senior research leader VTI

Bente Beckstrøm Fuglseth, seniorrådgiver Statens vegvesen

Sykkelpilotprosjektet mobilitet 2022_22.05.2022

Smartere drift og vedlikehold

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet

Hvordan kan digitale løsninger bidra til smartere og mer innovativt vedlikehold?

Bane NOR, SVV med flere vil vise hvordan fremtidens teknologier bidrar til effektive og sikrere løsninger. Det vil være presentasjoner som blant annet omhandler bildegjenkjenning, dataanalyser, prediktivt vedlikehold og sensorteknologi.

Deltakere

Isabelle Tardy, seniorrådgiver Bane NOR

presentasjon-mobilitetskonferanse2022

Tomislav Arsenovic, seniorrådgiver Bane NOR

Dronebruk_tilstandsbasert_prediktivt_vedlikehold

Ida Kjørholt, prosjektleder iSi AS

iSi inSight mobilitetskonferansen_iSi AS

Arve Stavrum-Taang, direktør CEMIT Digital

Mobilitet 2022 CEMIT Presentation

B: NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

Nye bærekraftige mobilitetsløsninger

Ansvarlig arrangør: TØI

Hvilke innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger satses det på i norske byområder, hva skal til for å få fart på satsingen og hvordan øke kollektivtransportens konkurransekraft?

Deltakere

Aud Tennøy, forskningsleder TØI

Tenn¢y – Mob2022

Tor Atle Odberg, Norconsult

Jon-Erik Lunøe, konserndirektør Bane NOR Eiendom AS

Innovasjon i kollektivtrafikken

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen

Hvordan påvirker kollektivselskapenes organisasjon og lokalisering aktørenes evne til å arbeide med innovasjon?

Deltakere

Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikkforeningen

Kari Steinsland, leder mobilitetstjenester Skyss

Møteleder: Bjørn Klimek, Mulitconsult

Per Bjørn Holm-Varsi, Divisjonsdirektør samferdsel i Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vibeke Harlem, leder radikale innovasjoner, Ruter

Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler, Kolumbus

Rune Eiterjord, rådgiver Nordland fylkeskommune

Sosial bærekraft

Ansvarlig arrangør: Viken, TØI

Mobilitet – det å kunne reise når og hvor man vil – blir ofte sett på som et velferdsgode. Men er det skjevheter i hvordan denne muligheten er fordelt mellom ulike grupper i samfunnet?

Denne sesjonen presenterer blant annet studier fra Viken om hvem som har god mobilitet og hvem som har dårlig mobilitet, samt hvordan bompenger slår ut fordelingsmessig.  

Deltakere

Kristine Wika Haraldsen, samfunnsøkonom Urbanet Analyse

Nenseth.BGO_Bilbruk Mobilitet2022

Ingunn Opheim Ellis, forsker TØI

Powerpoint

Erik Bjørnson Lunke, forsker TØI

Powerpoint

C: BYLOGISTIKK OG NETTHANDEL

Byterminaler og små elektriske kjøretøy

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI

Hvilket potensial har varelevering med små elektriske godskjøretøy og bør bylogistikkterminaler bli en del av offentlig infrastruktur?

Deltakere

Toril Presttun, seniorrådgiver Statens vegvesen

Toril mobilitet 2022

Tale Ørving, forsker TØI

Mobilitet 2022_lastesykler

Howard Weir, forsker TØI

Det nye ¢kosystemet i last-mile

E-handel: Kundeperspektiv og leveringsløsninger

Ansvarlig arrangør: Virke

Behagelig å handle fra godstolen, men hvordan få pakkene levert både på en effektiv og miljøvennlig måte?

Deltakere

Guri Natalie Jordbakke, forsker TØI

Guri.Presentasjon_Mobilitet2022_GNJ

Inger Beate Hovi, forskningsleder TØI

Pakkeautomatenes inntog i Norge Mobilitet 2022 Hovi

Hvordan planlegge for bærekraftig bylogistikk?

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Hva kan kommunene selv gjøre? Integrere bylogistikk i byplanleggingen, samarbeide med andre kommuner om nye løsninger og bruke offentlige anskaffelser som et verktøy for mer miljøvennlige leveranser.

Deltakere

Astrid Bjørgen, SINTEF

Hanne Botten, Viken fylkeskommune

Hampus Karlsson, SINTEF

Mobilitet_2022_Hampus_Karlsson

D: INNOVASJON OG DIGITALISERING

Startups innen mobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI i samarbeid med StartupLab Mobility

Hvordan kan små innovative aktører bidra til å løse store utfordringer? Erfaringer og eksempler på gode løsninger og samarbeid mellom startups og forskningsmiljøer.

Deltakere

Marie Moi Lundstad, head of StartUp Mobility

20220524 Startuplab Mobilitet2022

Daniel Millet, Chief Business Development Officer GRIN

Mobilitet 2022- GRIN

Ketil Høigaard, CEO Parqio

Parqio for mobility

Automatisering av vegtrafikken

Ansvarlig arrangør: SINTEF

Kan vi snart skrote vegskiltene? Bør vi lage digitale trafikkregler for stadig mer automatiserte biler?

Deltakere

Hanne Seter, SINTEF

Seter_presentasjon

Tomas Levin, Statens vegvesen

LEVIN_Kunsten å snakke med kj¢ret¢y

Kjersti Boag, Statens vegvesen

METR_KLB Mobilitetskonferansen 220524

Norge som laboratorium for fremtidens multimodale transportstyring

Ansvarlig arrangør: ITS Norway, SINTEF

Hvilke muligheter finnes og hvilke utfordringer må overvinnes?

Testing av nye teknologiske løsninger pågår for fullt og i denne sesjonen tar vi dere med på et lite dykk i kompleksiteten for et multimodalt transportstyringssystem, og viser dere at resultater fra pågående forskning og living-labs støtter verdiskapning.

Deltakere

Marit K. Natvig, SINTEF

Elisabeth Skuggevik, seniorrådgiver Statens vegvesen

Trond Hovland, daglig leder ITS Norway

Olav Madland, daglig leder Applied Autonomy

Møteleder: Øystein Olsen, Director of Administration ITS Norway