Tirsdag 24. mai

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Felles åpningssesjon med tema innovasjon

Deltakere

Eirik-på-scenen-2-300x300

Eirik Newth, astrofysiker og forfatter

Powerzeek-Wenche-Teigland (002)

Wenche Teigland, investor Mochean Invest

hyke

Bjørn Utgård, CEO HYKE

nordlander

Tomas Nordlander, Vice President IFE

christian_strand

Christian Strand, konfransier og møteleder

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

A: SIKKERHET OG SÅRBARHET

Tirsdag kl. 10.30-11.30

Effekter av god sikkerhetskultur

Ansvarlig arrangør: NLF, Trygg Trafikk

Lokale: Frognerparken (1. etg)

Forskning viser at god sikkerhetskultur i bedrifter et kinderegg: det gir både bedre trafikksikkerhet, miljø- og økonomisk gevinst. Men hvordan få det til?

Deltakere

krakowski

Eivind Karikoski, prosjektleder Fair Transport

Nævestad, Tor-Olav

Tor-Olav Nævestad, forskningsleder TØI

lene hammeren

Lene Hammeren, Logistics manager Mapei

røstad

Bjørn Røstad, daglig leder/CEO SR Group

mentzoni

Møteleder: Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør NLF

Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 12.30-13.45

Nye perspektiver på sikkerhet for myke trafikanter

Ansvarlig arrangør: Trygg Trafikk, TØI  

Lokale: Frognerparken (1. etg)

De fleste skadene med myke trafikanter skjer ikke ved kollisjon med bil eller annet kjøretøy. Det er fotgjengere som snubler i fortauskanter, syklister som sklir på trikkeskinner eller folk på elsparkesykkel  som mister kontrollen.  Er det på tide å tenke nytt rundt trafikksikkerhet i byer og tettsteder?  

Deltakere

Bjørnskau, Torkel_stort_smil

Torkel Bjørnskau, forsker TØI

Anna-Niska-dark_2019_foto-Annika-Johansson-VTI_net-221x300

Anna Niska, senior research leader VTI

bente

Bente Beckstrøm Fuglseth, seniorrådgiver Statens vegvesen

Bård-Morten-Johansen

Møteleder: Bård Morten Johansen, Trygg Trafikk

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 14.15-15.30

Smartere drift og vedlikehold

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet

Lokale: Frognerparken (1. etg)

 

Hvordan kan digitale løsninger bidra til smartere og mer innovativt vedlikehold?

Bane NOR, SVV med flere vil vise hvordan fremtidens teknologier bidrar til effektive og sikrere løsninger. Det vil være presentasjoner som blant annet omhandler bildegjenkjenning, dataanalyser, prediktivt vedlikehold og sensorteknologi.

Deltakere

isabelle-mars2020 (2)

Isabelle Tardy, seniorrådgiver Bane NOR

TomA

Tomislav Arsenovic, seniorrådgiver Bane NOR

ida1

Ida Kjørholt, prosjektleder iSi AS

Lene Bonesmo Solberg (stilling Prosjektleder

Lene Bonesmo Solberg, Prosjektleder, iSi AS

Arve Updated

Arve Stavrum-Taang, direktør CEMIT Digital

trætten

Øystein Trætten, avdelingsleder Bane NOR

B: NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

Tirsdag kl. 10.30-11.30

Nye bærekraftige mobilitetsløsninger

Ansvarlig arrangør: TØI
Lokale: Jernbanetorget A

Hvilke innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger satses det på i norske byområder, hva skal til for å få fart på satsingen og hvordan øke kollektivtransportens konkurransekraft?

Deltakere

aud

Aud Tennøy, forskningsleder TØI

to

Tor Atle Odberg, Norconsult

Jon

Jon-Erik Lunøe, konserndirektør Bane NOR Eiendom AS

harald_aas_program

Møteleder Harald Aas, kommunikasjonssjef TØI

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 12.30-13.45

Innovasjon i kollektivtrafikken

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen

Lokale: Jernbanetorget A

Hvordan påvirker kollektivselskapenes organisasjon og lokalisering aktørenes evne til å arbeide med innovasjon?

Deltakere

Olov 5 MB liten

Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikkforeningen

Kari Steinsland_s

Kari Steinsland, leder mobilitetstjenester Skyss

Klimek, Bjørn_stort_smil

Møteleder: Bjørn Klimek, Mulitconsult

varsi

Per Bjørn Holm-Varsi, Divisjonsdirektør samferdsel i Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune

Photo Vibeke Harlem

Vibeke Harlem, leder radikale innovasjoner, Ruter

Espen Strand Henriksen_K

Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler, Kolumbus

Rune Eiterjord (002)

Rune Eiterjord, rådgiver Nordland fylkeskommune

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 14.15-15.30

Sosial bærekraft

Ansvarlig arrangør: Viken, TØI

Lokale: Jernbanetorget A

Mobilitet – det å kunne reise når og hvor man vil – blir ofte sett på som et velferdsgode. Men er det skjevheter i hvordan denne muligheten er fordelt mellom ulike grupper i samfunnet?

Denne sesjonen presenterer blant annet studier fra Viken om hvem som har god mobilitet og hvem som har dårlig mobilitet, samt hvordan bompenger slår ut fordelingsmessig.  

Deltakere

Kristine.urbanet.small_KRISTINE_8784-1

Kristine Wika Haraldsen, samfunnsøkonom Urbanet Analyse

Ellis, Ingunn Opheim_lite_sv

Ingunn Opheim Ellis, forsker TØI

erik_bjornson_program

Erik Bjørnson Lunke, forsker TØI

guro

Møteleder: Guro Berge, Viken

Butterfly.M22
Butterfly.M22

C: BYLOGISTIKK OG NETTHANDEL

Tirsdag kl. 10.30-11.30

Byterminaler og små elektriske kjøretøy

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI

Lokale: Jernbanetorget B

Hvilket potensial har varelevering med små elektriske godskjøretøy og bør bylogistikkterminaler bli en del av offentlig infrastruktur?

Deltakere

Toril.p

Toril Presttun, seniorrådgiver Statens vegvesen

Øvring, Tale

Tale Ørving, forsker TØI

Twaddel Weir IV, Howard_lite

Howard Weir, forsker TØI

Grethe+Vikane

Møteleder: Grethe Vikane, avdelingsdirektør Samfunnsutvikling og klima, Statens vegvesen

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 12.30-13.45

E-handel: Kundeperspektiv og leveringsløsninger

Ansvarlig arrangør: Virke

Lokale: Jernbanetorget B

Behagelig å handle fra godstolen, men hvordan få pakkene levert både på en effektiv og miljøvennlig måte?

Deltakere

Jordbakke, Guri Natalie

Guri Natalie Jordbakke, forsker TØI

130204 HF

Håvard Femtehjell, leder tjenesteportefølje og utvikling Posten

Hovi, Inger Beate_lite

Inger Beate Hovi, forskningsleder TØI

hegeh

Hege Herheim, Statens vegvesen

Schibsted-182 (1)

Anders Angen, daglig leder Helthjem Netthandel AS

PostNord_Victoria Rummelhoff_20.11.20_12

Victoria Rummelhoff, Markedsanalytiker og netthandelsekspert Postnord 

Caspersen, Elise

Møteleder: Elise Caspersen, forsker TØI

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 14.15-15.30

Hvordan planlegge for bærekraftig bylogistikk?

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Lokale: Jernbanetorget B

Hva kan kommunene selv gjøre? Integrere bylogistikk i byplanleggingen, samarbeide med andre kommuner om nye løsninger og bruke offentlige anskaffelser som et verktøy for mer miljøvennlige leveranser.

Deltakere

astrid bjørgen

Astrid Bjørgen, SINTEF

hanne.botten

Hanne Botten, Viken fylkeskommune

Hampus_port

Hampus Karlsson, SINTEF

briseid

Ingeborg Briseid Kraft, Bærum kommune

Jensen, Sidsel_stort_smil

Møteleder: Sidsel Ahlmann Jensen, forskningleder TØI

Butterfly.M22

D: INNOVASJON OG DIGITALISERING

Tirsdag kl. 10.30-11.30

Startups innen mobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI i samarbeid med StartupLab Mobility

Lokale: Jernbanetorget C

Hvordan kan små innovative aktører bidra til å løse store utfordringer? Erfaringer og eksempler på gode løsninger og samarbeid mellom startups og forskningsmiljøer.

Deltakere

Caspersen, Elise

Elise Caspersen, forsker TØI

61a6697a716b6e792b90e71189335591aefe055d-800x800

Marie Moi Lundstad, head of StartUp Mobility

Johan.Hallesby

Johan Høgåsen-Hallesby, partner Beta Mobility

paraquito

Ketil Høigaard, CEO Parqio

Stølan Rostoft, Marianne

Møteleder: Marianne Stølan Rostoft, forskningsleder TØI

profile_new

Daniel Millet, Chief Business Development Officer GRIN

Lunsj

Tirsdag kl. 12.30-13.45

Automatisering av vegtrafikken

Ansvarlig arrangør: SINTEF

Lokale: Jernbanetorget C

Kan vi snart skrote vegskiltene? Bør vi lage digitale trafikkregler for stadig mer automatiserte biler?

Deltakere

Kjersti.boag

Kjersti Boag, Statens vegvesen

medium

Trond Foss, senior rådgiver SINTEF

medium (1)

Hanne Seter, SINTEF

LervågLone-Eirin_3309

Møteleder: Lone-Eirin Lervåg, seniorforsker SINTEF

levin

Tomas Levin, Statens vegvesen

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 14.15-15.30

Norge som laboratorium for fremtidens multimodale transportstyring

Ansvarlig arrangør: ITS Norway, SINTEF

Lokale: Jernbanetorget C

Hvilke muligheter finnes og hvilke utfordringer må overvinnes?

Testing av nye teknologiske løsninger pågår for fullt og i denne sesjonen tar vi dere med på et lite dykk i kompleksiteten for et multimodalt transportstyringssystem, og viser dere at resultater fra pågående forskning og living-labs støtter verdiskapning.

Deltakere

medium (2)

Marit K. Natvig, SINTEF

its

Elisabeth Skuggevik, seniorrådgiver Statens vegvesen

trond_hovland_program

Trond Hovland, daglig leder ITS Norway

Olav Madland

Olav Madland, daglig leder Applied Autonomy

Inne-├yystein-640x944

Møteleder: Øystein Olsen, Director of Administration ITS Norway

Butterfly.M22