Program

Mandag 23. mai

09.00-09.30

Innsjekk/mingling/kaffe

11.00-11.45

Småmat/mingling

Organisering og prioritering - Jernbanetorget A

13.00-14.00

Lunsj

15.15-15.45

Småmat/kaffe/mingling

Mobilitet etter Covid-19 - Jernbanetorget B

13.00-14.00

Lunsj

15.15-15.45

Småmat/kaffe/mingling

Bytransport og mikromobilitet - Central Park A 1. etg.

13.00-14.00

Lunsj

14.00-15.15

15.15-15.45

Småmat/kaffe/mingling

Teknologi og klima - Jernbanetorget C

13.00-14.00

Lunsj

15.15-15.45

Småmat/kaffe/mingling

15.45-17.00

Tirsdag 24. mai

08.00-08.30

Innsjekk/mingling/kaffe

09.45-10.30

Småmat/mingling

Sikkerhet og sårbarhet - Frognerparken 1. etg

11.30-12.30

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

Nye kollektive mobilitetsløsninger - Jernbanetorget A

11.30-12.30

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

Bylogistikk og netthandel - Jernbanetorget B

11.30-12.30

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

Innovasjon og digitalisering - Jernbanetorget C

11.30-12.30

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling