Program

Mandag 27. mars

08.30-09.30

Innsjekk/mingling/kaffe

11.00-11.30

Småmat/mingling

Teknologi og klima

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Nye kollektive mobilitetstjenester

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Organisering og prioritering

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Mobilitet og reisevaner

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Logistikk og netthandel

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

17.00-19.00

Mingletreff på taket

Tirsdag 28. mars

08.00-09.00

Innsjekk/mingling/kaffe

Innovasjon og digitalisering

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

Bytransport og mikromobilitet

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

Sikkerhet og sårbarhet

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

Mobilitet og reisevaner

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

Teknologi og klima

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

Felles avslutningssesjon

15.30

Slutt