Programmet oppdateres fortløpende.

Program onsdag 6. mars

LOGISTIKK OG NETTHANDEL

Onsdag kl. 09.00-10.00

Bylogistikk og "last mile": Hvordan ser fremtiden ut?

Ansvarlig arrangør: NHO Logistikk og Transport

Lokale: Helsinki

Transportmønstre er i endring og en revolusjon er på gang innen dagligvarehandel,  digitalisering av handel og nye leveringstjenester.

Hvordan er det å drive bydistribusjon for de store bedriftene og hva er utviklingen i netthandel og nye leveringsløsninger? Hva betyr dette for forskningen på varelevering og pakkebokser og hva blir konsekvensene for trafikk, miljø og økonomi?  

Deltakere

Foto Asko (002)

Marius Råstad, Corporate Logistics Manager ASKO

Foto PostNord

Victoria Rummelhoff, Senior Business Controller PostNord

Daniel

Daniel Ruben Pinchasik, seniorforsker TØI

ole_web_til-nho-lt

Møteleder: Ole A. Hagen, NHO Logistikk og Transport

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Onsdag kl. 10.30-11.45

Ny teknologi og nye forretningsmodeller innen bylogistikk

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI og Standard Norge

Lokale: Helsinki

Fremvekst av nye konsepter for salg og distribusjon av varer og tjenester fører med seg endringer i transportmønstre og byr på nye utfordringer, særlig i byområder. Samtidig er forventningene til hvordan byer og nabolag skal være i endring. Ulike interesser som økonomi, arealbruk, trafikksikkerhet, miljø og bærekraft må veies mot hverandre.

I denne sesjonen ser vi på hvordan nye samarbeidsformer, teknologisk utvikling og felles standarder er viktige brikker i å løse disse utfordringene.

Deltakere

Phillips, Ross

Ross Phillips, seniorforsker TØI

Presttun, Toril_lite

Toril Presttun, forsker TØI

Bjørn Brunstad NIC_0808

Bjørn Brunstad, Prosjektleder i Standard Norge

NIC_6620

Møteleder: Åse Lunde, direktør energi, bærekraft og teknologi Standard Norge.

OBOS_Anders Skauge_02
Anders Skauge, utviklingssjef OBOS
Ivar Josefsson

Ivar Josefsson, Seniorrådgiver, Avdeling for fremtidsteknologi Posten Bring

Lunsj

Onsdag kl. 12.45-13.45

Fremtidens løsninger for hjemlevering

Ansvarlig arrangør: NHO Logistikk og Transport

Lokale: Helsinki

Bransjen vokser og utvikler seg til tross for økonomiske nedgangstider. Hvilke tech-trender blir avgjørende for fremtidens hjemleveringsløsninger? Hvilke forventninger har selskapene til myndighetene, for å sikre en bærekraftig bransje? Møt de fremste lederne som forsyner deg lynraskt.    

Deltakere

nora

Nora Rieber-Mohn, General Manager/Grûnder

Foto Press (Wolt)

Joachim Schwartzbach, General Manager Wolt Market

Foto Kampanje (Foodora)

Mads Dokka Blybakken, Head of Public Affairs Nordics Foodora

x1CLymEP

Møteleder: Derya Cinar Inan, NHO Logistikk og Transport

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

TEKNOLOGI OG KLIMA

Onsdag kl. 09.00-10.00

Nullutslipps hurtigbåter innen 2025: Fleip eller fakta?

Ansvarlig arrangør: TØI

Lokale: København

Hurtigbåtene kjører på diesel, har ofte lavt passasjergrunnlag og regnes blant de dyreste og mest forurensende transportmidlene i kollektivtrafikken.

Har myndighetene det nødvendige kunnskapsgrunnlaget i innfasingen av grønne hurtigbåtsamband? Hvem tar regningen for å gå fra dieseldrevne båter til nullutslippsfartøy, og har dette betydning for tilbudet?

Deltakere

elise_caspersen_program

Elise Caspersen, fagansvarlig Maritim i Zero

Rødseth, Kenneth Løvold

Kenneth Løvold Rødseth, seniorforsker TØI

odd-inge-bardal

Odd Inge Bardal, fylkesdirektør Transport og infrastruktur i Nordland FK

Levi Westerweld Kystverket

Levi Westerveld, senior ingeniør Kystverket

edith-kristing-nokling-3_foto-elisabeth-tonnessen_Kolumbus

Edith Nøkling, adm.dir Kolumbus

jon martin kleven godø NTNU

John Martin Kleven Godø, forsker/stipendiat NTNU

Kaffe/pausemat/mingling

Onsdag kl. 10.30-11.45

Muligheter og barrierer for utslippsreduksjoner i tungtransporten

Ansvarlig arrangør: SINTEF, Virke og Bane NOR

Lokale: København

Klimagassutslippene fra godstransport øker. Sesjonen vil sette fokus på muligheter som finnes og barrierer som må reduseres for å få til utslippsreduksjoner i godstransporten.

Deltakere

Daniel

Daniel Ruben Pinchasik, seniorforsker TØI

oddandre

Odd André Hjelkrem, forskningsleder SINTEF

algrøy

Ove Andre Algrøy, Bane NOR

Kai Just Olsen

Kai Just Olsen , CEO ASKO Maritime AS

Liv Kari Eskeland, Høyre, Hordaland

Liv Kari Eskeland (H)

Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet, Akershus

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Marthe Mjøs Persen, Arbeiderpartiet, Hordaland

Marte Mjøs Persen (Ap)

roar

Møteleder: Roar Norvik, SINTEF

Butterfly.M22

Lunsj

Onsdag kl. 12.45-13.45

Hvilke brikker må på plass for å ta i bruk hydrogen i maritim sektor?

Ansvarlig arrangør: Norsk Hydrogenforum

Lokale: København

Hvorfor trenger vi hydrogen for å få nullutslipp i maritim sektor, hvordan bunkrer man og hva med hurtigbåtene?

Deltakere

Are_C_small[91][51]

Are Gråthen, Regional Director – Norway & Sweden i Samskip

Profilbilde Pedram[82]

Pedram Nadim, forretningsutvikler hydrogenteknologi i TECO2030

Axel Klafstad[59]

Axel Klafstad, Leder forretningsutvikling i GreenH

LAL_foto-Ihne

Møteleder: Lin April Løstegård

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

ORGANISERING OG PRIORITERING

Onsdag kl. 09.00-10.00

Truer bompengeinstituttet nullvisjonen?

Ansvarlig arrangør: KNA

Lokale: Stockholm

Det har vært en stor økning i riksveiutbyggingen i Norge de siste årene. I 2022 ble det krevd inn over 14 milliarder kroner i bompenger, mens i 2023 havnet vi på ca. 15,2 milliarder. For inneværende år anslås en ytterligere økning.

I denne sesjonen skal vi prøve å bli litt klokere på hvem som rammes mest av det økende bompengetrykket, hvilke konsekvenser det får og hva kan vi gjøre med det.

Som innledning til den politiske debatten skal forskningsleder ved TØI, Askill Harkjerr Halse innlede om bompengers betydning for reisevalg og mulige avvisningseffekter som kan føre til flukt til sideveier. Generalsekretær, Børre Skiaker innleder omkring to undersøkelser KNA gjorde i 2023 om samme tema.

Deltakere

børre S

Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

Marthe Mjøs Persen, Arbeiderpartiet, Hordaland

Marte Mjøs Persen, stortingsrepresentant (AP)

Morten Stordalen, FrP, Vestfold

Morten Stordalen, stortingsrepresentant (FrP)

Geir Inge Lien, Senterpartiet, Møre og Romsdal

Geir Inge Lien, stortingsrepresentant for Senterpartiet (SP)

Halse, Askill Harkjerr

Askill Harkjerr Halse, forskningsleder TØI

einar wilhelmsen mdg

Einar Wilhelmsen, politiker i Oslo (MDG)

Kaffe/pausemat/mingling

Onsdag kl. 10.30-11.45

Tallfesting og prissetting av miljøkonsekvenser

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen og Nye Veier

Lokale: Stockholm

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserte juni 2023 revidert  veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen har betydelig innvirkning på konsekvensanalyser i transportsektoren, og det er et klart fokus på kvantifisering og verdsetting.

Denne sesjonen handler om håndtering av konsekvenstema som fram til nå ikke har blitt prissatt. Hvordan vil transportsektoren og andre myndigheter håndtere disse konsekvensene framover? Blir det større omlegginger eller bare mindre justeringer?

Deltakere

Nils

Nils Arne Rye Krøtø, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Karine Nyborg, UiO

Karine Nyborg, Universitetet i Oslo

Arne

Arne Heggland, Multiconsult

Jon Simen

Jon Simen Mangset, Statens vegvesen

Marianne_Simonsen_Bjorkenes_NYV_00817 (2)

Marianne Simonsen Bjørkenes, Nye Veier

bilde 2

Håvard Hjermstad-Sollerud, Multiconsult

James Odeck

Møteleder: James Odeck, Statens vegvesen

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

Onsdag kl. 12.45-13.45

Alle veibrukere i samme rom

Ansvarlig arrangør: Opplysningsrådet for Veitrafikken OFV

Lokale: Stockholm

En rekke ulike veibrukere deltar for å peke på konflikter, utfordringer, hull i regelverk og mulige løsninger sett fra sine ståsted. Målsettingen er å tydeliggjøre behovet for samspill og forståelse om at veien må deles for alle transportformål og transportformer.  

Først vil innlederne dele kunnskap og erfaring, og deretter vil alle samtale om konflikter kan la seg løse.

Deltakere

Øyvind Solberg Thorsen

Øyvind S. Thorsen, administrerende direktør Opplysningsrådet for veitrafikken

Eline-Oftedal-1_web-300x200

Eline Oftedal, generalsekretær Syklistenes Landsforening

Terje Draugsvoll

Terje Draugvoll, HR-sjef Norgesbuss AS

Ingunn Haavi Finstad

Ingunn Haavi Finstad, administrerende direktør Norges Trafikkskoleforbund

Guttorm-Tysnes

Guttorm Tysnes, regiondirektør og leder Kollegahjelpen Norges Lastebileier Forbund

Siri Hov Eggen

Siri Hov Eggen, fagsjef OFV

Kaffe/pausemat/mingling

NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSTJENESTER

Onsdag kl. 09.00-10.00

Kollektivløftet - økte samfunnsgevinster av delte reiser

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport

Lokale: Oslo

For å innfri våre transport- og klimamål må vi transportpolitikken sørge for at vi langt større grad enn i dag reiser sammen, og deler på transportmidlene. Vi vet mye om hva som virker. Flere byer har signert byvekstavtaler og har de siste årene opplevd en kraftig forbedring av kollektivtilbudet. Eksempelvis i Trøndelag har AtB hatt kraftig vekst de siste årene gjennom utvidelse av tilbudet, forenkling og samordning med jernbane. Hele landet trenger mer av dette, men utfordringen er at en slik satsing er kostbart. Derfor trenger vi blant annet et nasjonalt kollektivløft i ny Nasjonal transportplan, som kan gi forutsigbarhet og handlingsrom til betydelige utvidelser av kollektivtilbudet over hele landet, og få flere til å la bilen stå.

Kom og hør siste nytt fra forskningen og kollektivtrafikken, og om stortingspolitikerne vil kjempe for et bedre kollektivtilbud i ny NTP!

Deltakere

Grete Fuglem Tennås kvadrat

Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør ATB AS

Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet, Akershus

Sigbjørn Gjelsvik (SP), leder Transport- og kommunikasjonskomiteen

Mona Fagerås

Mona Fagerås (SV), medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen

sirin

Sirin Stav (MDG), tidligere miljø- og samferdselsbyråd i Oslo

Liv Kari Eskeland, Høyre, Hordaland

Liv Kari Eskeland (H), medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen

Aarhaug, Jørgen

Jørgen Aarhaugh, forskningsleder TØI

jofri-lunde-nho-transport-portrettbilde-030222

Møteleder: Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport

sandra

Sandra Tenud, sentralstyremedlem AUF

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Onsdag kl. 10.30-11.45

Gir billigere billetter flere passasjerer og mindre bilkjøring?

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen og TØI

Lokale: Oslo

Skal vi lykkes i å få utslippene fra veitrafikken ned må flere over på kollektivtransport, sykkel og gange. Flere eksperimenter med både gratis kollektivtransport og ulike pris- og takstsystemer er testet ut. Har tiltakene hatt noen effekt på bilbruk? Passasjerundersøkelser viser at frekvens, færre bytter og tilgjengelighet teller mer enn pris. Kollektivtilbudet finansieres i stor grad av billettinntekter, så vil de klare å opprettholde et godt tilbud?

Deltakere

Gregersen, Fredrik Alexander

Fredrik Gregersen, seniorforsker TØI

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, seniorforsker TØI

edith-kristing-nokling-3_foto-elisabeth-tonnessen_Kolumbus

Edith Nøkling, adm.dir Kolumbus 

Lasse Lauritz Pettersen-1

Lasse Laurits Pettersen, seksjonsleder kundeopplevelser Troms fylkestrafikk

kristin.mdg

Kristin Antun, gruppeleder (MDG)

snortheim

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel Akershus FK (H)

vea

Marit Kristine Vea, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (V)

Olov-Grotting-2-901x1024-1-e1612869499365

Møteleder: Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikkforeningen

Butterfly.M22

Lunsj

Onsdag kl. 12.45-13.45

Tog til kontinentet – på de skinnene vi har

Ansvarlig arrangør: VY og Jernbanedirektoratet

Lokale: Oslo

Hva slags togtilbud til Sverige, Danmark og videre til kontinentet er mulig på de skinnene vi har? Og vil turister og forretningsreisende ta toget om reisen er behagelig, men lang?

Det er ingen mangel på visjoner for ny jernbaneinfrastruktur mellom Norge og nabolandene, men ny infrastruktur er dyrt, og ligger uansett langt fram i tid. Hvilke realistiske muligheter har vi på kort og mellomlang sikt?

Deltakere

Bente Bukholm

Bente Bukholm, Jernbanedirektoratet

Fredrik Wyller

Fredrik Wyller, Jernbanedirektoratet

Trygve Kolderup

Trygve Kolderup, Northern Nights

Linda Kragseth

 Linda Kragseth, leder for produktutvikling og distribusjon Vy persontog

Marius-Holm-VY-03401_1080- Foto_Mads__Kristiansen

Møteleder: Marius Holm, Vy

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

TRAFIKK OG REISEVANER

Onsdag kl. 09.00-10.00

Hvordan kan autonome kjøretøy gi bedre byer og bedre liv, ikke det motsatte?

Ansvarlig arrangør: Nordic Edge

Lokale: Telemark

Kjøretøy som ikke trenger sjåfør åpner muligheter for et felles mobilitetssystem der bestillingstransport i samspill med høykapasitets kollektivtransport kan revolusjonere bevegelsesfriheten for folk uten tilgang til bil, og sterkt redusere antall kjøretøy og areal som settes av til parkering og veiformål. Men autonome kjøretøy gjør det også billigere og behageligere å kjøre. Det kan resultere i uheldige effekter som økt byspredning og bilbruk.

I denne sesjonen ser vi på tidslinja for når autonome kjøretøy vil være tilgjengelige, mulige samfunnsgevinster- og problemer. Hva skal til for at den nye teknologien vil gi oss bedre byer, løse klimautfordringene i transportsektoren og gi oss bedre liv?

Deltakere

BSM på Oslo S

Bernt Sverre Mehammer, It`s Tomorrow

Rebecca Ronke

Rebecca Ronke, COO Applied Autonomy

AMM 2021 (3)

Anders Martin Moe, MH Tech

kobla

Arild Tjomsland, Kobla AS

Profilbilde

Møteleder: Stainar Meling, Nordic Edge

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Onsdag kl. 10.30-11.45

Reisevaneundersøkelser i strategisk planlegging ​

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen og SINTEF

Lokale: Telemark

Det er ofte etterspurt samordnet transportdata og reisedata til analyseformål på strategisk nivå. Nasjonal reisevaneundersøkelser (RVU) er ofte brukt som en del av kunnskapsgrunnlaget om reisevaner og mobilitet. Ny teknologi for datainnsamling og nye metoder i sammenstilling av data gir rom for nye muligheter for å forberede kunnskapsgrunnlag til strategisk planlegging.

Hvor langt har vi kommet med å gi bedre innsikt til reisevaner og mobilitet i beslutningsgrunnlaget?

Deltakere

marte

Marte Mariussen, seniorrådgiver Norconsult

bilde_Sigmund_Solberg

Sigmund Solberg, senioringeniør, Vestland Fylkeskommune

Kyrre Gran

Kyrre Gran, Transportansvarlig, Sekretariat for Byvekstavtalen i Osloområdet

Aarhaug, Jørgen

Jørgen Aarhaug, forskningsleder TØI

Terje ørnulf Simonsen Vei

Terje Simonsen, Trøndelag Fylkeskommune

Mathias (1)

Mathias Midbøe, rådgiver, Trondheim kommune

alberte-ruud

Alberte Ruud, Sekretariat for Byvekstavtalen i Osloområdet

Oskar Andreas Kleven

Møteleder: Oskar Kleven, Statens vegvesen

Butterfly.M22

Lunsj

Onsdag kl. 12.45-13.45

Innsikt om reisevaner fra nye datakilder

Ansvarlig arrangør: SINTEF og Statens vegvesen

Lokale: Telemark

Nye digitale løsninger åpner muligheter for ny kunnskap om reisevaner. Hvordan kan vi supplere tradisjonell RVU ved bruk av nye datakilder? Hvilke muligheter ligger i ulike datakilder og nye analysemetoder?

Deltakere

GunnhildSvaboe_SINTEF

Gunhild B.A Svaboe, forsker SINTEF

jostein-hauken.jpg_large

Jostein Hauken, CEO Asistobe

TomHenriksen_Telia

Tom Henriksen, Global Partner Acceleration Lead Data Insight Division X, Telia

BørgeBang_Svv

Børge Bang, Sjefingeniør, Statens vegvesen

AstridHvattum_Geodata

Astrid Hvattum, Leder Forretningsutvikling og Innovasjon, Geodata AS

MelandSolveig-7032

Solveig Meland, seniorforsker, SINTEF

FELLES AVSLUTNINGSSESJON

Felles avslutningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Deltakere

h.eia.athenas

Harald Eia, komiker og forfatter

Zero.sigrun

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder Zero

foto-ntb-kommunikasjonstatsministerens-kontor-

Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister