Programmet oppdateres fortløpende.

Program mandag 23. mai

09.30-11.00

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Lokale: Jernbanetorget

Felles åpningssesjon med tema organisering og prioritering.

Deltakere

hovland

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør i Statens vegvesen

nygård

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister

vestre

Jan-Christian Vestre, næringsminister

gjørv

Alexandra Bech Gjørv, CEO Sintef

siri.skavraker

Siri Skavraker, HR Business Partner Telenor

Grimsrud, Bjørne

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør TØI

oivind-solberg-thorsen-program

Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

bernt_reitan_program

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør Ruter

Pernille Hansen

Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet

solvik olsen

Ketil Solvik-Olsen, daglig leder Seabrokers Fundamentering

christian_strand

Møteleder og konfransier Christian Strand, konfransier og møteleder

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

A: ORGANISERING OG PRIORITERING

Mandag kl. 11.45-13.00

Reformutfordringer innen samferdselssektoren

Ansvarlig arrangør: TØI

Lokale: Jernbanetorget A

Det er de senere årene gjennomført omfattende reformer innen samferdselssektoren. Men sektoren er fortsatt inndelt etter transportformer og ikke transportbehov. Det betyr at veisektoren har sine enheter – jernbane, luftfart og sjø har sine. Dette er en inndeling arvet fra forrige århundre basert på at selve konstruksjonen av infrastrukturen var kjernekunnskapen hos de statlige organene.

Dagens utfordringer derimot, handler om reisevaner, samspill mellom ulike typer transportmidler, ny teknolog og nye transportmidler, styring og overvåking, prising av tjenestene og arealplanlegging.  

Er tiden inne for å se på organiseringen av sektoren på nytt – inkludert hvordan Nasjonal transportplan fungerer som planverktøy? 

Deltakere

Grimsrud, Bjørne_lite

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør TØI

DFØ

Hilde Singsaas, direktør Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

gorm-frimannslund2

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR

anette-aanesland-nyv-00789_1920

Anette Aanesland, administrerende direktør Nye Veier

Aas, Harald (2)

Møteleder: Harald Aas, kommunikasjonssjef TØI

Butterfly.M22

Lunsj

Mandag kl. 14.00-15.15

Natur versus infrastruktur

Ansvarlig arrangør: OFV, Kystverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier

Lokale: Jernbanetorget A

Nye veier og annen samferdselsinfrastruktur fører til store naturinngrep. Hvor stort er problemet og hvilken pris skal vi sette på urørt natur? Må vi i framtiden i større grad velge mellom natur eller infrastruktur?

Det er politiske flertall bak behov for økt utbygging infrastruktur, samtidig som naturverdiene ikke har egne verdier i samfunnsøkonomiske analyser. Vi starter sesjonen med en panelsamtale som løfter ulike perspektiv, gjennom forskning, beslutningstaker, bruker og utbygger. Deretter retter vi blikket fremover med innlegg fra Kystverket, Menon Economics og Nye Veier.

Deltakere

solvik olsen

Ketil Solvik-Olsen, daglig leder Seabrokers Fundamentering

astrid.niva

Astrid Brekke Skrindo, forsker NINA

kkKristoffer-Midttomme

Kristoffer Midttømme, partner Menon

magnus.kystverket

Magnus Aagaard Skeie, rådgiver Kystverket

marianne.nyeveier

Marianne Simonsen Bjørknes, rådgiver Nye Veier

ole

Ole A. Hagen, Næringspolitisk direktør NHO Logistikk og Transport

anette-aanesland-nyv-00789_1920

Anette Aanesland, administrerende direktør Nye Veier

Rikard_1

Møteleder: Richard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver OFV

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.45-16.45

Uro i Europa - hva betyr krigen for bilister og næringsliv?

Ansvarlig arrangør: OFV, KNA

Lokale: Jernbanetorget A

Russlands invasjon av Ukraina endrer på kort og lang sikt den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Sanksjoner rammer handelsstrømmer, råvaretilgang og priser. Bilister og næringsliv ser økte drivstoffpriser. Hva kan skje fremover? Bruk en time på å prøve forstå hva som skjer gjennom informasjon, analyser og aktører som er rammet av krisen.

Deltakere

KNA-generalsekretær-Børre-Skiaker-768x512

Børre Skiaker, generalsekretær KNA

geirmo

Geir Mo, NLF

dn

Einar Gotaas, fagsjef Drivkraft Norge

una

Una Hakvåg, Seniorforsker Forsvarets forskningsinstitutt

Fagsjef-Siri-Hov-Eggen

Møteleder: Siri Hov Eggen, fagsjef OFV

Butterfly.M22

B: MOBILITET ETTER COVID-19

Mandag kl. 11.45-13.00

Covid-19 som "gamechanger"

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI

Lokale: Jernbanetorget B

Hjemmekontor på hytta, digitale møter, mindre reising og en jordklode som puster lettere. Vi ser på positive effekter av Covid-19 og hvilke endringer vi ønsker å ta vare på. 

Deltakere

Ellis, Ingunn Opheim_lite_sv

Ingunn Opheim Ellis, forsker TØI

Screenshot 2021-12-08 at 17-07-08 Nina Melsom

Nina Melsom, direktør Arbeidsliv og forhandlinger NHO

angelvik.ruter

Endre Angelvik, direktør for Radikale Innovasjoner i Ruter

winniwemae

Winnie Mae, stipendiat NTNU ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eirik Langås Æra Strategic Innovation

Eirik Langås, Founding Partner Æra Strategic Innovation

henning

Henning Lauridsen, Direktør i Eiendom Norge

janne

Møteleder: Janne Pedersen, seniorrådgiver NAF

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

Mandag kl. 14.00-15.15

Den nye transport-hverdagen

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI

Lokale: Jernbanetorget B

Vil vi snart stå like tett på bussen som før Covid-19? Vi ser på de ferskeste analysene av den nye transport-hverdagen.

Deltakere

stian.strøm

Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker Fjellinjen

Kristine.urbanet.small_KRISTINE_8784-1

Kristine Wika Haraldsen, Aslpan Viak/Urbanet analyse

Hulleberg, Nina

Nina Hulleberg, forsker TØI

Desmond Wrigth SEDW19429_012 a

Desmond A Wright, Digitalisation Lead WSP Advisory

janne

Møteleder: Janne Pedersen, seniorrådgiver NAF

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.45-17.00

Framtidens takstsystem for kollektivtrafikken

Ansvarlig arrangør: TØI, Ruter

Lokale: Jernbanetorget B

Nye reisevaner og «mobility-as-a-service» legger press på å bytte ut det velkjente månedskortet og andre tradisjonelle billettløsninger med nye betalingsordninger. Hvilke muligheter finnes og hva mener brukerne?

Deltakere

Skjermbilde (2)

Sofia Malander, adm.dir Östgötatrafiken

angelvik.ruter

Endre Angelvik, direktør for Radikale Innovasjoner i Ruter

Kristine.urbanet.small_KRISTINE_8784-1

Kristine Wika Haraldsen, samfunnsøkonom Urbanet Analyse

Gregersen, Fredrik Alexander

Fredrik Gregersen, forsker TØI

gløersen

Haakon Gløersen, forretningsutvikler VY

1516344004347

Møteleder: Sofie Bruun, kommunikasjonssjef Ruter

C: BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

Mandag kl. 11.45-13.00

Hvordan planlegge attraktive byer og tettsteder?

Ansvarlig arrangør: TØI

Lokale: Central Park A (1. etg)

Grønn by- og stedsutvikling krever riktig tilnærming og at planer følges opp. Skal folk la bilen stå og i stedet gå, sykle eller ta kollektivtransport forutsetter kunnskap, riktig planlegging og konkret oppfølging i praksis.

I denne sesjonen presenteres ulike perspektiver, forsøk og tiltak i både store byer og mindre tettsteder.

Deltakere

astrid bjørgen

Astrid Bjørgen, SINTEF

marte

Marte Mariussen, rådgiver Multiconsult

Knapskog, Marianne

Marianne Knapskog, forsker TØI

Nenseth, Vibeke_lite

Vibeke Nenseth, forsker TØI

Skartland, Eva-Gurine

Eva-Gurine Skartland, forsker TØI

Rynning, Maja Karoline

Maja Karoline Rynning, forsker TØI

Lunsj

Mandag kl. 14.00-15.15

Mikromobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI

Lokale: Central Park A (1. etg)

Elsparkesyklene har kommet for å bli, men hvordan brukes mikromobilitet og kan de supplere kollektivtransporten? Irritasjon fra andre trafikanter har vært en utfordring – kan parkeringskaoset løses med parkeringssoner og geofencing? Og hvilken effekt har byers reguleringstiltak hatt?

Deltakere

skulevold

Pia-Suzann Skulevold, leder Sykkel og Mikromobilitet Ruter 

Karlsen, Katrine_stort_smil

Katrine Karlsen, forsker TØI

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

harald.nivel

Harald Sævareid , CEO Nivel Regulator

Fyhri, Aslak

Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

Sparre-Enger, Hanne_lite – Kopi

Møteleder: Hanne Sparre-Enger, senior kommunikasjonsrådgiver TØI

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.45-17.00

Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI
Lokale: Central Park A (1. etg)

Hvilke grep kan gjøres for å få folk til å ta beina fatt og sykle?  FoU-programmet BEVEGELSE i regi av Statens vegvesen – Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende – ble avsluttet høsten 2021. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan resultatene kan gjennomføres.

Deltakere

stein.svv

Stein Brembu, sjefsingeniør Statens vegvesen

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

Johansson, Ole Jørgen

Ole Aasvik, forsker TØI

Trond.svv

Møteleder: Trond Michael Andersen, Avdelingsdirektør Vegteknologi, SVV

NTNU_MagneFossum_2profil_FotoAnneLineBakken[638]

Magne Fossum, NTNU

Butterfly.M22

D: TEKNOLOGI OG KLIMA

Mandag kl. 11.45-13.00

Hvordan nå klimamålene i transportsektoren?

Ansvarlig arrangør: SINTEF, TØI

Lokale: Jernbanetorget C

Hvilken ny teknologi er viktig – og hvordan få tatt eksisterende teknologi i bruk?

Deltakere

Fridstrøm, Lasse

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

pål

Pål Christian Vågbø, SINTEF

Figenbaum, Erik

Erik Figenbaum, forskningsleder TØI

Stig zero

Stig Schjølset, fagsjef ZERO

roar

Møteleder: Roar Norvik, forskningssjef SINTEF

Butterfly.M22

Lunsj

Mandag kl. 14.00-15.15

Tunge kjøretøy i det grønne skiftet

Ansvarlig arrangør: TØI

Lokale: Jernbanetorget C

Er det hydrogen, elektrisk drift eller biodrivstoff som vil dominere godstransporten?

Deltakere

ingelin

Ingelin Noresjø, prosjektleder Grønt Landtransportprogram

eviggrønn

Jan Carsten Gjerløw, Evig Grønn as

Fridstrøm, Lasse

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

Janis-1-scaled

Janis Danebergs, Institutt for Energiteknikk IFE

nho

Christoffer Sahl, NHO

nilplass (2)

Svein Nilsplass, områdesjef Oslo, NCC Infrastructure

Hovi, Inger Beate_lite

Møteleder: Inger Beate Hovi, forskningsleder TØI

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.45-17.00

Grønnere luftfart

Ansvarlig arrangør: Avinor, SINTEF

Lokale: Jernbanetorget C

Hva skal til for at norsk luftfart når målet om å bli fossilfri innen 2050?

Deltakere

olav.m.larsen.avinor

Olav Mosvold Larsen, leder Klimaprogrammet Avinor

trond_bakken_program

Trond Bakken, Market Director EU Research, SINTEF

Andreas_Aks_150x200

Andreas Aks, Chief Strategy Officer, Widerøe

rolls.royce.sigurd

Sigurd Øvrebø, Managing Director, Rolls Royce Electrical Norway

Jan Petter Steinland_bilde1 (3)

Jan Petter Steinland, leder innovasjon og utvikling, Luftfartstilsynet

mellerud

Runar Mellerud, NTNU

Mandag kl. 11.45-13.00

Akkurat passe store tunneler til små autonome busser

Sponset sesjon: Vital infrastruktur arena

Lokale: Central ParkB (1. etg)

Dårlig framkommelighet, glatte veier, lang reisetid, bilkøer, luftforurensning, støy og knapphet på areal er hovedutfordringer i de større byområdene.  Skal en løse disse må det utvikles attraktive kollektivløsninger som gjør det enkelt å parkere bilen. Det ideelle kollektivsystemet er døgnåpent, lett tilgjengelig, enkelt og raskt å bruke og det tilpasser seg passasjerenes reisemønster.

Er dette en fjern framtidsdrøm eller kan det realiseres nå?

Deltakere

solvik olsen

Ketil Solvik-Olsen,
daglig leder Seabrokers Fundamentering

trond_hovland_program

Trond Hovland,
daglig leder ITS Norway

Inne-Jenny web portrett

Jenny Simonsen,
Direktør for drift og ny mobilitet ITS Norway

forus

Linn Terese Marken,
daglig leder Mobility Forus

Nils Ramsøy-49587834778_ea13b65c9d_o_pp (002)

Nils Ramsøy, politisk rådgiver
Transport og kommunikasjon

Frokostmøte - Rune Eiterjord (1)

Rune Eiterjord, Prosjektleder Smartere Transport Bodø og  Reis Digital Plattform

Snorre

Snorre Lægran, Ruter

via10

Møteleder: Helen Roth

Butterfly.M22

Mandag kl. 18.00-23.00

MINGLETREFF PÅ OCHE

Arrangør: Batteriretur

Mingletreff med dart og pizza på utestedet OCHE. Bli med og møt kollegaer og kjente til hyggelig mingling og dartspill på Oslos moderne dartklubb.

Mingletreffet er sponset av vår samarbeidspartner batteriretur.

Adresse:
OCHE, Torggata 26, Oslo, rett i nærheten av the Hub.