Program

Sesjonsoversikt og salkart Mobilitet 2024.pdf

Tirsdag 5. mars

08.00-09.00

Innsjekk/mingling/kaffe

FELLES ÅPNINGSSESJON

11.00-11.30

Småmat/mingling

Helsingfors: INNOVASJON OG DIGITALISERING

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

København: BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Stockholm: ORGANISERING OG PRIORITERING

12.30-13.30

Lunsj

13.30-14.30

Mobilitet i distriktene – er samkjøring løsningen?

Opplysningsrådet for Veitrafikken OFV

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

15.00-16.15

Effekter av bærekraft-strategi

Statens vegvesen og Bane NOR

Oslo: TEKNOLOGI OG KLIMA

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Telemark: BLANDET TEMATIKK

12.30-13.30

Lunsj

14.30-15.00

Småmat/kaffe/mingling

Onsdag 6. mars

08.00-09.00

Innsjekk/mingling/kaffe

Helsingfors: LOGISTIKK OG NETTHANDEL

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

10.30-11.45

11.45-12.45

Lunsj

12.45-13.45

Lønnsom e-handel med hjemlevering

NHO Logistikk og Transport

København: TEKNOLOGI OG KLIMA

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

12.45-13.45

Hvilke brikker må på plass for å ta i bruk hydrogen i maritim sektor?

Norsk Hydrogenforum

Stockholm: ORGANISERING OG PRIORITERING

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

11.45-12.45

Lunsj

12.45-13.45

Alle veibrukere i samme rom

Opplysningsrådet for Veitrafikken OFV

Oslo: NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

09.00-10.00

Kollektivløftet: Økte samfunnsgevinster av delte reiser 

NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

10.30-11.45

11.45-12.45

Lunsj

12.45-13.45

Grensekryssende ​jernbane 

VY og Jerbanedirektoratet

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

Telemark: TRAFIKK OG REISEVANER

10.00-10.30

Småmat/kaffe/mingling

10.30-11.45

11.45-12.45

Lunsj

13.45-14.15

Småmat/kaffe/mingling

FELLES AVSLUTNINGSSESJON

15.30

Slutt